Kontaktai

Kontaktai

Pasitikėjimo telefonas 8 800  20 112
Budėtojų telefonai (8 389)  61 980, 112
Žiniasklaidos atstovas (8 389)  70 065, 8 645 57 105
 

  VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

 

VIRTUALUS TURAS APIE LIETUVOS POLICIJĄ!

Skaityti plačiau
REIDAI

REIDAI

  MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

 

MŪSŲ BENDRAS TIKSLAS – EISMO DALYVIŲ SAUGUMAS KELYJE!

Skaityti plačiau

  8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

 

8-700 60000 šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais.

Skaityti plačiau
KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/ policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt   

Policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/
policijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 272 5372 el. p. artimas.smurtas@policija.lt 

 

Skaityti plačiau

Ginklų apyvarta


Dėl visų su licenzijavimu susijusių klausimų, prašome kreiptis telefonu: 8 700 60000

Darbo laikas

Pirmadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–1.700 val.
Antradieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val.
Trečiadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.

DARBO VIETA
Utena, Maironio g. 4, 8 kabinetas.


 Galima išankstinė registracija internetu http://www.epolicija.lt
 

 

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS (LEIDIMŲ PERREGISTRAVIMAS)

 

Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo termino pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.
Prieš pateikdamas dokumentus perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus asmuo privalo:

1. Gauti Pažymą apie ginklų laikymo sąlygų atitikimą nustatytiems reikalavimams, taip pat, kad turimi ginklai atitinka įrašams dokumentuose. Minėtas pažymas išduoda apylinkės inspektorius, aptarnaujantis tą teritoriją, kurioje yra ginklo laikymo vieta. (Minėta pažyma bus įforminama elektronine forma).

2. trumpavamzdį ginklą (-us) (pistoletą ar revolverį)  pateikti pakartotinam išbandymui.

Dėmesio! Informuojame, kad nuo 2010 m. balandžio 1 d. prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, trumpavamzdžiai ginklai išbandomi vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 530 "Dėl Trumpųjų graižtvinių šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 109-4839) nustatyta tvarka.
Asmuo trumpavamzdį ginklą (-us) (pistoletą ar revolverį) pakartotiniam išbandymui (identifikavimui) asmeniškai pristato į Utenos apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą, Maironio g. 3, Utenoje, 110 kab.. Telefonas pasiteiravimui  8- 612 67342

Už ginklo išbandymą yra imamas nustatyto dydžio mokestis.

Taip pat prie šių ginklų reikia pateikti:

revolveriams – po vieną šovinį su apvalkaline kulka arba po vieną šovinį su neapvalkaline kulka kiekvienai būgnelio kamerai (jeigu konkretaus modelio revolveriai naudojami tik su apvalkalinėmis arba tik su neapvalkalinėmis kulkomis šoviniai);
pistoletams – po tris šovinius su apvalkalinėmis kulkomis ir po tris šovinius su neapvalkalinėmis kulkomis (jeigu konkretaus modelio pistoletui naudojami šoviniai su abiejų rūšių kulkomis);

Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimui asmuo turi pateikti:

1. prašymą (pildo policijos darbuotojas);

2. pareiškėjo tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pateikiama Tapatybės kortelė arba pasas); Dėmesio! prašome turėti su savimi duomenis apie kartu gyvenančius asmenis nuo 14 metų (vardas, pavardė, asmens kodas);

3. medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), kad jis neserga liga (-omis), neturi fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) į Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, ir neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo (toliau – medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a). Medicininėje patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą; 

4. turimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklą-(us);

5. vieną nuotrauką (3x4 cm), (jei asmuo turi seno pavyzdžio pasą su įklijuota nuotrauka);

6. medžiotojo bilietą (pateikia asmenys, turintys ginklus medžioklei);

7. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai (pateikia asmenys, turintys ginklus sportui);

8. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms jei tokie yra registruoti asmens vardu;

9. turimus ginklus apžiūrai (pateikiama tik tuo atveju, jei tai nurodė apylinkės inspektorius apžiūrėjęs ginklus)

O taip pat sumokėti :

  1. valstybės rinkliavą už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimą.
  2. mokestį už leidimo laminavimą

PAGEIDAUJANTIEMS ĮSIGYTI GINKLUS

 

Asmuo, pageidaujantis įsigyti ginklą (gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (toliau – pareiškėjas), Licencijavimo skyriui pateikia:

1. prašymą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, (užpildo policijos darbuotojas);

2. medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), kad jis neserga liga (-omis), neturi fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) į Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, ir neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo (toliau – medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a). Medicininėje patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

3. pareiškėjo tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pateikiama Tapatybės kortelė arba pasas);

4. Dėmesio! Prašome pildant dokumentus vietoje turėti su savimi duomenis apie kartu gyvenančius asmenis nuo 14 metų (vardas, pavardė, asmens kodas);

5. medžiotojo bilietą (tik įsigyjant medžioklinius ginklus);

6. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai (tik įsigyjant ginklus sportui);

7. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms jei pageidaujama tokį įsigyti;

Asmenims, kurie turi galiojančius leidimus laikyti (nešiotis) ginklus, papildoma ginklų rūšis ir paskirtis įrašoma pateikus tai ginklų paskirčiai įsigyti būtinus dokumentus Pareiškėjas pateikia reikalingus tos paskirties ginklui įsigyti dokumentus (nurodytus 2, 4, 5, 6 punktuose ar (ir) egzamino išlaikymo pažymėjimą).

Už leidimą įsigyti ginklus imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

NETERMINUOTO LEIDIMO ĮSIGYTI, LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS
 

Asmuo, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus (suteikia teisę įsigyti dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus bei jų kopijas, taip pat nedidelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamuosius ginklus taip pat pneumatinius ginklus sportui ar medžioklei (virš 7,5 J)) (toliau – pareiškėjas), Licencijavimo skyriui pateikia:

1. prašymą leisti įsigyti ginklą, (užpildo policijos darbuotojas);

2. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos;

3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

4. pareiškėjo tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pateikiama Tapatybės kortelė arba pasas);

Specialaus statuso subjektų pareigūnai vietoje dokumentų nurodytų 2 ir 3 punkte gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

Asmenims, kurie turi galiojančius leidimus laikyti (nešiotis) ginklus, medicininių pažymų, nurodytų 2 ir 3 punkte pateikti nereikia.

Už neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus imama valstybės rinkliava. 

APSAUGOS DARBUOTOJO (INKASATORIAUS) PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS:
 
 

Paslaugos aprašymas:
Apsaugos darbuotojo pažymėjimas  išduodamas asmenims, planuojantiems darbintis saugos tarnybose ar saugos padaliniuose, turinčiuose licenciją užsiimti asmens ir turto sauga.

 

Teikiant prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

– pažymą, patvirtinančią, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, arba dokumentą, patvirtinantį asmens užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad vidaus reikalų statutinės įstaigos pareigūnas turi teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad buvęs šių įstaigų pareigūnas turėjo teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą;

– privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr.  047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), kurioje nurodyta, kad asmuo dirba apsaugos darbuotoju, arba medicininio patikrinimo išvadą (forma Nr. 049/a);

– sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos;

– sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

– vieną nuotrauką (3x4 cm), jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra;

– asmuo, pageidaujantis gauti inkasatoriaus pažymėjimą (apsaugos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti inkasavimą), papildomai pateikia saugos tarnybos ar saugos padalinio tarpininkavimo raštą.


O taip pat sumokėti:

  1. valstybės rinkliavą už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimą.
  2. mokestį už leidimo laminavimą

ŠAUNAMOJO GINKLO ĮSIGIJIMO SPORTUI TVARKA

 

Asmuo pageidaujantis įsigyti šaunamuosius ginklus sportui pateikia šaudymo sporto organizacijos pažymą (raštą), patvirtinančią, kad asmuo sporto organizacijos nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo sportui nešiojimo ir naudojimo.

Dėmesio! Jei asmuo pageidaus tą patį ginklą užsiregistruoti sportui ir savigynai, reikės nustatyta tvarka išlaikyti egzaminą.

 

LEIDIMAS PARDUOTI

 

Asmuo, pageidaujantis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį ginklą, šaudmenis, Ginklų fondui ar kitam prekybininkui ginklais kartu su ginklu, šaudmenimis turi pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklų pažymėjimus (išduodami nuo 2013-09-30) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus nebegalioja, būtina kreiptis į Licencijavimo poskyrį.

 

LEIDIMAS PERDIRBTI

 

Ginklo savininkas, norintis perdirbti ginklą, šaudmenis (pakeisti ginklo, šaudmenų kokybines charakteristikas), turi pateikti prašymą (užpildo policijos darbuotojas) ir kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Leidimas perdirbti ginklą neišduodamas, jeigu prašymas pateiktas dėl perdirbimo, kuris pakeistų ginklo pirminius rūšies požymius. Išduodant leidimą perdirbti ginklą, nustatomos ribos, kiek leidžiama jį perdirbti. Perdirbtus ginklus, šaudmenis (išskyrus perdirbtus į visiškai netinkamus naudoti) ginklo savininkas privalo savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka išbandyti, ar jie atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

APSAUGOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

 

PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-624

Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos taisyklės

Išrašas

III. APSAUGOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Pareiškėjas, deklaravęs gyvenamąją vietą Utenos apskrityje, pageidaujantis, kad įgyta kvalifikacija būtų pripažinta tinkama dirbti apsaugos darbuotoju, Utenos rajono vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Licencijavimo poskyriui pateikia prašymą pripažinti kvalifikaciją ir prideda šiuos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei jų vertimus į valstybinę kalbą:

15.1. diplomo ir diplomo priedo (su išklausytų dalykų pavadinimais ir valandų (kreditų) skaičiumi ir įvertinimu), papildomos kvalifikacijos įgijimo pažymėjimų kopijas, patvirtintas nustatyta tvarka;

15.2. asmens tapatybės dokumentą;

15.3. duomenis apie profesinę veiklą (valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją, išrašą iš valstybės tarnautojo asmens bylos ir pan.);

15.4. kitus dokumentus, kurie gali turėti įtakos kvalifikacijos pripažinimui.

16. Komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, susijusių su apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimu.

17. Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo jį išnagrinėja ir priima vieną iš šių sprendimų:

17.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

17.2. atidėti profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir paskirti (nustatyti) suinteresuotam asmeniui testą ar išbandymo laikotarpį;

17.3. atsisakyti pripažinti profesinę kvalifikaciją.

18. Asmuo, kurio kvalifikacija bus pripažįstama, prireikus gali būti pakviestas dalyvauti Komisijos posėdyje, pateikti papildomus dokumentus, susijusius su profesine veikla.

19. Apie priimtą sprendimą per 5 kalendorines dienas raštu informuojamas pareiškėjas. Jeigu atsisakoma pripažinti profesinę kvalifikaciją, nurodomos atsisakymo priežastys arba sąlygos, kurias būtina įvykdyti.

20. Nustačius, kad užsienyje ar Lietuvoje įgyta profesinė kvalifikacija nepakankama, asmeniui, kurio kvalifikaciją reikia pripažinti, siūloma laikyti testą arba jam pasiūlomas išbandymo laikotarpis saugos tarnyboje ar saugos padalinyje, kuriame ketina dirbti (arba jau dirba). Savo apsisprendimą dėl testo ar išbandymo laikotarpio asmuo pateikia raštu. Pasirengti testui Komisija paskiria terminą, ne mažesnį kaip 2 savaitės ir ne didesnį kaip 2 mėnesiai, arba nustato ne didesnį kaip 3 mėnesių išbandymo laikotarpį. Asmeniui nesutikus laikyti testo arba atsisakius išbandymo laikotarpio, Komisija atsisako pripažinti jo kvalifikaciją.

MOKESČIŲ INFORMACIJA

 

 

Mokestis už pakartotiną ginklo išbandymą

11,58 Eur

 

Gavėjas: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įmonės kodas – 290218260. Gavėjo bankas: AB SEB bankas. Sąskaita: LT037044060007828235

Valstybės rinkliava už sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą (Mokama, kai pirmą kartą išduodamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat kai prašoma pratęsti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo laiką)

 

14,00 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už sprendimo dėl neterminuoto leidimo įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą (Mokama, kai pageidaujama gauti leidimą įsigyti, laikytis (nešiotis) duijinį, pneumatinį, senovinį ar nedidelės galios ginklą)

 

14,00 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už leidimo papildymą įrašu ar dublikato išdavimą (Mokama, kai keičiamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus nekeičiant galiojimo laiko ir išduodamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus papildytas įrašu, taip pat išduodamas kitas leidimas vietoje prarastojo)

 

2,90 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už leidimo perdirbti ginklą išdavimą

2,90 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už apsaugos darbuotojo (inkasatoriaus) pažymėjimo išdavimą

 

2,90 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už neterminuoto leidimo įsigyti, laikyti (nešiotis) dublikato išdavimą

 

2,90 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744 

Valstybės rinkliava už Europos šaunamojo ginklo leidimo išdavimą

 

14,00 Eur
 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už Europos šaunamojo ginklo leidimo galiojimo termino pratęsimą

 

1,40 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už ginklų į išduotą Europos šaunamojo ginklo leidimą įrašymą

 

1,40 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už išankstinio sutikimo vežti ginklus išdavimą

 

14,00 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už leidimo įvežti/išvežti ginklus išdavimą

 

14,00 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Valstybės rinkliava už ginklo pažymėjimo išdavimą

 

2,90 Eur

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM Gavėjo bankas „Swedbank“, AB kodas 73000 Sąskaita: LT247300010112394300 Įmokos kodas 5744

Mokestis už leidimo laminavimą

 

0,38 Eur

 

Gavėjas: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įmonės kodas – 290218260. Gavėjo bankas: AB SEB bankas. Sąskaita: LT037044060007828235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės rinkliavą taip pat galima mokėti į šių bankų sąskaitas:

Gavėjo bankas: AB DNB bankas, kodas 40100, Sąskaita: LT744010051001324763, Įmokos kodas 5744

Gavėjo bankas: AB SEB bankas, kodas 70440, Sąskaita: LT057044060007887175, Įmokos kodas 5744

Gavėjo bankas: AB Šiaulių bankas, kodas 71800, Sąskaita: LT327180000000141038, Įmokos kodas 5744

Gavėjo bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000, Sąskaita: LT747400000008723870, Įmokos kodas 5744

Gavėjo bankas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, kodas 21400, Sąskaita: LT122140030002680220, Įmokos kodas 5744

Gavėjo bankas: UAB Medicinos bankas, kodas 72300, Sąskaita: LT427230000000120025, Įmokos kodas 5744

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     

Bendruomenės pareigūnų veikla

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai

Jaunųjų policijos rėmėjų mokymai 2017.05.17

Š. m. gegužės 11 d. Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko jaunųjų policijos rėmėjų mokymai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės jaunuolius supažindino su teisės aktais reglamentuojančiais Lietuvos policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklą (Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų nuostatai, jaunųjų policijos rėmėjų nuostatai), priminė jaunujų policijos rėmėjų veiklos tikslus ir kryptis, teises, pareigas, priėmimo ir pašalinimo iš jaunųjų policijos rėmėjų taisykles.

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje

Anykščių policininkai dalyvavo darželinukų Saugaus eismo šventėje 2017.05.23

Policijos pareigūnams dažnai tenka sulaikyti nedrausmingus eismo dalyvius gatvėje, bet Anykščių policijos pareigūnams gegužės pradžioje gatvėje pakliuvo neeilinis pažeidėjas - šalia vaikų lopšelio darželio „Žilvytis“ policijos pareigūnai sulaikė zuikį, gatvėje besivažinėjantį paspirtuku. Taip darželyje „Žilvytis“ prasidėjo saugaus eismo šventė – viktorina „Gatvėje būki atsargus, šito mokyk ir kitus“, į kurią buvo pakviesti ir Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai Nerijus Urbonas ir Rūta Avižaitė kartu su policijos bičiuliu Amsiu.

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas

Praėjo pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ 2017 m. regioninis III etapas 2017.05.16

Pavasariui įpusėjus sulaukiame jau tradicija tapusių pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybų, kurios yra Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Pagrindiniai šių varžybų tikslai – skatinti pradinių klasių mokinius mokytis ir vykdyti pagrindines Kelių eismo taisykles, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime. Pagrindinis konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir šiais metais Visagino policijos komisariato Bendruomenės pareigūnės.

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus

Joniškio mokykloje policijos pareigūnai aplankė stovyklautojus 2017.06.07

Vasara -2017. „Tobulėk, Auk, Pažink“

 

Molėtų rajono Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre lankėsi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnai. Vaikams priminta, kad privalu saugoti save ir kitus kelyje, kokių pareigų turi laikytis pėsčiasis, dviratininkas ir keleivis, kodėl tamsiu paros metu reikia segėti atšvaitą ar saugiai važinėti dviračiais, kaip elgtis prie vandens telkinių.

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai

Visagino policijos komisariate lankėsi mažieji darželinukai 2017.06.07

Birželio 6 dienos rytą Visagino policijos komisariato kieme šurmuliavo „Gandriukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikai iš lopšelio- darželio „Auksinis gaidelis“. Kieme juos pasitiko ir pažadėjo parodyti, paaiškinti bei atsakyti į visus rūpimus klausimus, bendruomenės pareigūnės Onutė Pernavienė ir Oksana Rožkova. Pirmiausia buvo suskaičiuoti ir apžiūrėti tarnybiniai automobiliai ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.

Civilinės saugos diena Dusetose

Civilinės saugos diena Dusetose 2017.05.26

Šių metų gegužės 19 d. Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje vyko civilinės saugos dienai skirtas renginys, kurį organizavo Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su civilinės saugos pajėgomis.

Renginyje dalyvavo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos atstovai, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovai bei Utenos aps. VPK Zarasų r. PK bendruomenės pareigūnė. Institucijos, kurios dalyvauja ekstremaliųjų situacijų likvidavimo darbuose, turėjo galimybę supažindinti su savo tarnyba ir veikla šalinant ekstremalių situacijų padarinius.

bendrasis pagalbos numeris 112

e-policija

zona be korupcijos

 


 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siekia, kad korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai būtų atskleisti, o kalti asmenys nubausti, taip pat prevencinėmis priemonėmis užkirsti kelią korupcijos plitimui.

Norėdami pranešti apie neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus, galite skambinti anoniminiais pasitikėjimo telefonais:
Utenos apskr. VPK - 8 800 20112;
Policijos departamento prie VRM - (8 5) 272 5372;
Specialiųjų tyrimų tarnybos - (8 5) 266 3333
Rašyti elektroninį pranešimą

 

savanoriai

lietuvos policija

 

 

Stilių keitėjas

Fonai
Svetainės spalvos
X