Kontaktai

Kontaktai

Pasitikėjimo telefonas 8 800  20 112
Budėtojų telefonai (8 389)  61 980, 02, 112
Žiniasklaidos atstovas (8 389)  70 065, 8 645  57 105
 
UTENOS APSKRITIES  POLICIJOS VEIKLA

UTENOS APSKRITIES POLICIJOS VEIKLA

GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

Skaityti plačiau
AR ŽINOJAI...

AR ŽINOJAI...

        Jei turite informacijos praneškite: Tel.  8 (389)  70069, el. p. utenosvpk.ip@policija.lt 

 

 


 

 

Jei turite informacijos praneškite:
Tel.  8 (389)  70069, el. p. utenosvpk.ip@policija.lt 

Skaityti plačiau
MUMS DĖKOJA!

MUMS DĖKOJA!

Visada laukiame Jūsų atsiliepimų, pasiūlymų. Informuokite!  

Visada laukiame Jūsų atsiliepimų, pasiūlymų.

Informuokite!

 

Skaityti plačiau

Migracijos skyrius

Pasikeitė asmens dokumentų išdavimo kainos

Pasikeitė asmens dokumentų išdavimo kainos 2011.01.07

Nuo šių metų sausio 1 d. piliečiams suteikta teisė rinktis asmens dokumentus - gali turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, norintieji - abu dokumentus.
Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja rinkliava už asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimą.
Dabar asmens tapatybės kortelės kaina ją gaunant (keičiant):
 bendra tvarka yra 8,60 Eur
 įsigyjant per penkias darbo dienas - 19,60 Eur
 per vieną darbo dieną – 31,60 Eur

Paso kaina jį gaunant (keičiant):
 bendra tvarka yra 43 Eur
 įsigyjant per penkias darbo dienas - 57 Eur
 per vieną darbo dieną - 71 Eur

Už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, imama 4,30 Eur valstybės rinkliava, už paso - 19,60 Eur. Jei šie asmenys pageidauja įsigyti asmens tapatybės kortelę ir pasą, rinkliavos dydis 50 proc. sumažinamas tik už vieno iš dokumentų išdavimą ar keitimą bendra tvarka. Dokumentą išduodant skubos tvarka, mokama visa kaina.

          Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo (keitimo), nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos, galima kreiptis į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius
 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Aušros g. 22, LT- 28142 Utena
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290218260, PVM kodas LT 100005259316
Skyriaus duomenys: Maironio g. 4, LT-33102 Utena, tel. (8 389) 55 389
El. paštas virginijus.slavinskas@policija.lt

 Asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo (keitimo) tvarka

Gyventojų priėmimo laikas:

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.45-17.00

 
Antradienis

8.00-12.00; 12.45-17.00

12.00-12.45

Trečiadienis

7.45-17.00

 
Ketvirtadienis

8.00-12.00; 12.45-17.00

12.00-12.45

Penktadienis

8.00-12.00; 12.45-15.45

12.00-12.45

Šeštadienis

-

-

Sekmadienis

-

-

Nuotraukų pateikti nebūtina.  Naujos kartos dokumentuose veido atvaizdas fiksuojamas migracijos skyriuje esančia biometrinių duomenų registravimo įranga. Jei pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš jo pateiktos nuotraukos, pateikia tris tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma piliečio vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti
Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657).

Valstybės rinkliava 

Valstybės rinkliava už asmens dokumentų išdavimą (keitimą) mokama: bet kurioje banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“ (įmokos kodas – 5740).

Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą

bendra tvarka (per vieną mėnesį)

8,60 Eur

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

19,60 Eur

skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

31,60 Eur

Už paso išdavimą, keitimą

bendra tvarka (per vieną mėnesį)

43 Eur

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

57 Eur

skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

71 Eur

Už paso išdavimą, keitimą vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius

bendra tvarka (per vieną mėnesį)

21,50 Eur

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

57 Eur

skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

71 Eur

Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą, asmenims iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius

bendra tvarka (per vieną mėnesį)

4,30 Eur

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

19,60 Eur

skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

31,60 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsakantys asmens tapatybės kortelę ar Lietuvos Respublikos pasą bendrąja tvarka, informaciją apie užsakytų dokumentų pagaminimą gali gauti trumpąja SMS žinute. Paslaugos kaina – 0,29 Eur ( su PVM).
Paslaugą gali gauti asmenys, kurie prašymo registravimo metu asmens tapatybės kortelei ar Lietuvos Respublikos pasui išduoti (pakeisti) išreiškia pageidavimą gauti SMS žinutę, patvirtinančią asmens dokumentų pagaminimą, ir pateikia savo mobiliojo ryšio operatoriaus kodą ir telefono numerį migracijos darbuotojui, priimančiam prašymus.
Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą arba išskaičiuojamas iš išankstinio mokėjimo vartotojo sąskaitos SMS žinutės išsiuntimo dieną.
SMS žinutė nesiunčiama ir mokestis neskaičiuojamas, jeigu asmens dokumentas buvo užsakytas išduoti (pakeisti) skubos tvarka arba jei asmens dokumentas įteiktas iki žinutei būtinų duomenų pateikimo. Ši paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Be to, informaciją apie asmens dokumentų išrašymo būklę galima sužinoti internetu Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje www.dokumentai.lt  pagrindiniame tinklapyje pasirinkus nuorodą „Dokumentų išrašymo stadija“ arba iš pagrindinio meniu skyriaus „Asmens dokumentai“ pasirinkus punktą „Dokumentų išrašymo stadija“.

Pagal Rinkliavų įstatymo 7 straipsnio nuostatas valstybės rinkliava už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą keitimą bendra tvarka piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat asmenims kuriems sukako senatvės pensijinis amžius, rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų tik už vieno iš šių dokumentų pasirinktinai išdavimą, keitimą bendra tvarka.

 


 

Migracijos padalinių teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

Migracijos padalinių teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

2009 m. lapkričio 23 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-860 yra patvirtinti migracijos padalinių teikiamų mokamų paslaugų įkainiai. Šios dokumentų pildymo paslaugos teikiamos tik asmenims pageidaujant. Norėdami pasinaudoti tokia paslauga, asmenys turi kreiptis į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių, esantį Utenoje, Maironio g. 4 (kabinetas Nr. 2). Pinigus už suteiktas paslaugas sumokėti per banką į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sąskaitą.
Gavėjas – Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Gavėjo sąskaita – LT2873000101292936435
Gavėjo kodas – 290218260
Gavėjo bankas – AB Swedbankas
Įmokos pavadinimas – už Migracijos padalinių teikiamas mokamas paslaugas

Eil. Nr.
Paslaugos pavadinimas
Kiekis
Įkainis be PVM
1.
Pranešimo apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą pildymas
1 vnt.
3 litai 
(0,87 Eur)
2.
Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pildymas
1 vnt.
3 litai
(0,87 Eur)
3.
Kvietimo užsieniečiui atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką pildymas
1 vnt.
3 litai
(0,87 Eur)
4.
Prašymo išduoti kvietimą atvykti į Lietuvos Respubliką (dėl vizos gavimo) pildymas
1 vnt.
3 litai
(0,87 Eur)
5.
Prašymo išduoti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pildymas
1 vnt.
5 litai 
(1,45 Eur)
6.
Prašymo įforminti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pildymas
1 vnt.
3 litai 
(0,87 Eur)
7.
Prašymo išduoti (pakeisti) leidimą nuolat gyventi pildymas
1 vnt.
3 litai
(0,87 Eur)
8.
Kitų laisvos formos prašymų, sutikimų, paaiškinimų pildymas
1 vnt.
3 litai
(0,87 Eur)
9.
Standartinės pažymos, patvirtinančios tam tikrus juridinius faktus, išdavimas bendra tvarka per 20 darbo dienų
1 vnt.
13,06 litų
(3,78 Eur)
10.
Standartinės pažymos, patvirtinančios tam tikrus juridinius faktus, išdavimas skubos tvarka per 10 darbo dienų
1 vnt.
26,12 litai
(7,56 Eur)
11.
Kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respublikos patvirtinimas (atspausdintas dokumentas)
1 vnt.
1,64 litas
(0,47 Eur)

Bedruomenės pareigūnų veikla

Utenos apskrities policijos pareigūnai dalyvavo Šeimos dienai skirtame renginyje

Utenos apskrities policijos pareigūnai dalyvavo Šeimos dienai skirtame renginyje 2015.05.19

Š. m. gegužės 15 d. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai dalyvavo „Tėvų ir vaikų“ šventėje Utenos rajono Vyžuonų pagrindinėje mokykloje, skirtą tarptautinei Šeimos dienai paminėti.

Anykščių rajono policijos komisariate lankėsi jaunieji žurnalistai

Anykščių rajono policijos komisariate lankėsi jaunieji žurnalistai 2015.05.28

Š. m. gegužės 27 d. Anykščių rajono policijos komisariate svečiavosi „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklėlės klausytojai kartu su šio laikraščio žurnalistu Vidmantu Šmigelsku.

Ignalinoje įvyko teisinių žinių konkurso „Temidė“ antrasis etapas

Ignalinoje įvyko teisinių žinių konkurso „Temidė“ antrasis etapas 2015.03.30

Š. m. kovo 25 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos aktų salėje įvyko bendrojo lavinimo mokyklų teisinių žinių konkurso „Temidė“ antrasis etapas. Konkurse dalyvavo Ignalinos gimnazijos komanda „Teisinis virusas“ ir Vidiškių gimnazijos komanda „Teisėjų biuras“.

Molėtų pareigūnai susitiko su „Vyturėlio“ lopšelio-darželio vaikais bei Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro lankytojais

Molėtų pareigūnai susitiko su „Vyturėlio“ lopšelio-darželio vaikais bei Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro lankytojais 2015.05.27

Š. m. gegužės 25 d. Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnai susitiko su Molėtų „Vyturėlio“ lopšelio-darželio „Smalsučių“ grupės vaikais, kurie atvyko į policijos komisariatą. Su darželinukais bendrauta saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių tema.

Visagino bendruomenės pareigūnai pakviesti į sodininkų šventę „Pavasario žiedai 2015“

Visagino bendruomenės pareigūnai pakviesti į sodininkų šventę „Pavasario žiedai 2015“ 2015.05.26

Gegužės 23 d. Drūkšių ežero pakrantėje į pirmą kartą organizuotą sodininkų šventę „Pavasario žiedai 2015“ rinkosi Visagino sodininkų bendrijos „Vyšnia“ nariai ir svečiai. Sodininkų valdybos kvietimu į šventę atvyko ir Visagino policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Vladas Vaitkevičius.

Zarasų policijos pareigūnų dėmesys mažiesiems eismo dalyviams

Zarasų policijos pareigūnų dėmesys mažiesiems eismo dalyviams

Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus pareigūnai, prisidėdami prie gegužės 4-10 dienomis vykstančios Trečiosios Jungtinių Tautų saugaus eismo savaitės minėjimo ir siekdami užtikrinti mažųjų eismo dalyvių saugumą kelyje, vykdė prevencinę saugaus eismo veiklą.

bendrasis pagalbos numeris 112

e-policija

zona be korupcijos

 


 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siekia, kad korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai būtų atskleisti, o kalti asmenys nubausti, taip pat prevencinėmis priemonėmis užkirsti kelią korupcijos plitimui.

Norėdami pranešti apie neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus, galite skambinti anoniminiais pasitikėjimo telefonais:
Utenos apskr. VPK - 8 800 20112;
Policijos departamento prie VRM - (8 5) 272 5372;
Specialiųjų tyrimų tarnybos - (8 5) 266 3333
Rašyti elektroninį pranešimą

savanoriai

lietuvos policija

 

 

Stilių keitėjas

Fonai
Svetainės spalvos
X